Hemåt

Kund: Hemåt

Uppdrag: Bolagsnamn och logotyp.

Hemåt - ett av Sveriges större fastighetsbolag - hette tidigare Emmoth Fastigheter. Vid ett ägarbyte 2007 önskade man förnya bolagets ansikte utåt, genom bland annat nytt bolagsnamn och logotyp. Jag hade turen att få det spännande uppdraget som resulterade i namnet och loggan till vänster. Det nya namnet associerar inte bara till bolagets verksamhet, utan även - vid uttal - till det utsprungliga namnet Emmoth. Typsnittet tillsammans med den varmröda kulören förstärker budskapet om ett tryggt och lugnt boende.

Till Hemåts hemsida

<< Tillbaka