Produktkatalog

422 sidor, 4-färg.

Kund: ViaCon AB

Uppdrag: Att ta fram bolagets första produktkatalog, från idé till färdig trycksak. Informationsinsamling, sammanställning av produktflora, fotografering, bildbehandling, text och layout, tryck och emballage.

Katalogen, som har blivit mycket väl mottagen av bolaget och dess kunder, innehåller över 4.000 artiklar och omkring 700 bilder, illustrationer och tabeller.

PerForm Design har också producerat över tvåhundra annonser, foldrar, broschyrer, produktblad, rollups m.fl. på uppdrag av ViaCon.

<< Tillbaka